ระยะร่นตามกฎหมาย ใครกำลังจะสร้างบ้าน ต้องรู้ระยะร่น คืออะไร

ทำความรู้จัก ระยะร่นตามกฏหมาย ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)

สำหรับท่านไหนที่กำลังจะสร้างบ้านเร็ว ๆ นี้  หรือมีแผนจะสร้างบ้าน อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยที่ทุกท่านต้องรู้คือกฎหมายต่าง ๆ เพราะจะให้เราอ้างว่าไม่รู้กฎหมายก็คงไม่ได้ ฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จัก ระยะร่นตามกฎหมาย ในบทความนี้กันเพราะการที่เราจะสร้างบ้านสักหลังไม่ใช่แค่มีแบบบ้านในฝัน แต่ต้องขออนุญาตก่อสร้างและทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ระยะร่นตามกฎหมาย

สารบัญ

ระยะร่น คืออะไร


ระยะร่นคือ ระยะห่างระหว่างสิ่งก่อสร้างหรือส่วนของอาคาร ที่จะต้องไม่ล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ เว้นจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

กฏหมายระยะร่น

การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนต่าง ๆ จะต้องไม่ล้ำเข้าไปในที่สาธารณะ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ระยะร่น อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3 เมตร อาคารที่สูงเกิน 2 ชั้น หรือเกิน 8 เมตร เช่น ห้องแถว ตึกแถว และออาคารอื่น ๆ ที่ก่อสร้างหรือดัดแลงใกล้ถนนสาธารณะ
–  ถ้าถนนสาธารณะมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 6 เมตร
– ถ้าถนนสาธารณะมีความกว้างกว่าตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร  ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างถนน
– ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนอย่างน้อย 2 เมตร
ระยะร่น1-01

ระยะร่น อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำราง หรือกระโดง
– ถ้าแหล่งน้ำกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารห่างจากเขตแหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
– ถ้าแหล่งน้ำมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างไม่น้อยกว่า 6  เมตร
สำหรับอาคารที่ก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล
– ต้องร่นแนวอาคารห่างจากเขตแหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
– เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป้นที่จอดรถไม่ต้องร่นแนวอาคาร

ระยะร่น1-02

การสร้างรั้ว

รั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ
ระยะร่น1-04

ระยะร่น จากเขตที่ดินผู้อื่น

ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
– อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
– อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังที่อยู่ชิดเขตที่ดินต้องเป็นผนังทึบ และต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วย
ระยะร่น1-03

ในการสร้างบ้านหรืออาคารจำเป็นต้องมีการก่อสร้างที่ถูกต้องตามระเบียบที่กฎหมายได้กำหนดไว้ วันนี้โกดังแบบบ้านได้นำความรู้ดี ๆ ในการสร้างบ้านเรื่อง ระยะร่นตามกฎหมาย มาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กำลังจะสร้างบ้านควรรู้ไว้และสามารถเข้าไปดูกฎหมายฉลับเต็มได้ที่นี่กฎกระทรวงฉบับที่ 55

โกดังแบบบ้านเว็บไซต์ให้บริการรับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน แหล่งไอเดียแบบบ้านสวย ๆ แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้าน2ชั้น แบบบ้านน่าอยู่มากมาย แบบบ้านโมเดิร์น แบบบ้านปั้นหยา แบบบ้านนอร์ดิก แบบบ้านอีกหลากหลายสไตล์ที่รวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน และยังมีบทความสารระความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านมาฝากเพื่อน ๆ กันอีกมากมายที่นี่

Scroll to Top